Tukien sähköinen haku entistä sujuvampaa

Kevään 2014 viljelijätukihaussa sähköinen asiointi on entistä yksinkertaisempaa ja käyttäjäystävällisempää.

 

Vipu kuvitus Kuvaaja Maaseutukuriiri Toni DegerlundViljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa on uusi, aiempaa selkeämpi käyttöliittymä. Myös palvelun ulkoasu on uudistunut. Vipu-palveluun kirjaudutaan sähköisen tunnistautumisen kautta joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai HST-kortilla eli sähköisellä henkilökortilla.

Ensisijainen viljelijä voi antaa neuvojalle valtuudet Vipu-palvelussa

Neuvojan valtuuttaminen tapahtuu vuoden 2014 alusta siten, että ensisijainen viljelijä, jolle on lomakkeella 455 annettu asiointioikeudet maatilalle, voi Vipu-palvelussa valtuuttaa neuvojan hoitamaan tilansa asiointia. Valtuutus tehdään Maatilan käyttöoikeudet -osiossa lähes samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Viljelijä ilmoittaa haluamansa neuvojan henkilötunnuksen, valitsee käyttöoikeustason ja tallentaa hänelle valtuutuksen. Neuvojalle lähtee sähköposti, jonka saatuaan hän käy omassa Vipu-palvelussaan hyväksymässä tai hylkäämässä annetun valtuutuksen. Hyväksynnästä lähtee viesti viljelijälle, ja neuvoja voi taas hoitaa tilan asioita.

Valtuuttaminen kunnan avustamana

Jos ensisijainen viljelijä, jolla on 455 lomakkeella annettu asiointioikeudet maatilalle, kokee mahdottomaksi käyttää Vipu-palvelua neuvojan valtuuttamiseen, koska ei esimerkiksi omista verkkopankkitunnuksia, voi hän tehdä valtuutuksen myös paperilla lomakkeella 457.

Lomake palautetaan kuntaan ja kunnan viranomainen tekee valtuutuksen viljelijän pyynnön mukaisesti. Tapahtumasta lähtee neuvojalle sähköpostia. Kun neuvoja on hyväksynyt valtuutuksen, myös viljelijä saa asiasta sähköpostiviestin.

Lomakkeella 457 valtuuttaminen on mahdollista lähiaikoina. Lomake julkaistaan osoitteessa suomi.fi.

Maaseutuviraston tietojärjestelmäasiantuntijan Piia Ylikosken haastattelun voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Tietoa Vipu-palvelusta:

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/vipu/Sivut/default.aspx

Lisätietoja ja yhteystiedot:
Ohjelmatiedottaja Toni Degerlund, 0440 155 992, toni.degerlund@maaseutukuriiri.fi