Parhaat käytännöt 2014 -kilpailu on avautunut

Parhaat käytännöt 2014 -kilpailulla maaseutuverkosto etsii jälleen kuluvana vuonna maaseudun parhaita hankkeita, toimintamalleja, yhteistyön muotoja ja onnistumisia. Kilpailun voittajat julkistetaan lokakuun 29. päivänä, Lahden Sibeliustalossa järjestettävässä Maaseutugaalassa. Kyseessä on maaseudun kehittämistyön juhla, joka on suunnattu maaseudun kehittämistyötä tekeville ja kilpailuun osallistuneille ehdokkaille sekä hanketoimijoille ja viranomaistahoille.

 

Parhaat käytännöt 2014Parhaat käytännöt 2014 -kilpailun tarkoituksena on viestiä Suomen maaseudun kehittämisohjelmien puitteissa syntyneistä hyvistä käytännöistä ja levittää hyödyllisiä toimintamalleja. Näin hyviksi havaitut ideat ja toimintatavat siirtyvät eri puolille Suomea.

Kilpailun kautta lisätään tietoisuutta maaseudun kehittämistyöstä ja maaseudun kehittämisohjelmien tarjoamista moninaisista mahdollisuuksista.

Parhaat käytännöt 2014 -kilpailu on osa suomalaisen maaseudun kehittämistyön itsearviointia ja analyysia, jonka myötä maaseutuverkosto saa nostettua suomalaista kehittämistyötä myös eurooppalaisille areenoille. Kilpailu mahdollistaa maaseudun kehittämisohjelmista rahoitettujen toimien vertailemisen ja hyödyllisen palautteen saamisen. Eikä sovi unohtaa myöskään kilpailun myötä karttuvaa julkisuutta – mainetta ja kunniaa. Finalisteiksi edenneistä rahoitetuista toimista tuotetaan multivisiokoosteet, jotka saavat ensi esityksensä Maaseutugaalassa. Kilpailusarjojen voittajat saavat palkinnoksi kotimaisesta koivusta valmistetun Näkijän pallon.

Kilpailuun osallistuminen

Parhaat käytännöt 2014 -kilpailuun voivat osallistua toimet, jotka on rahoitettu Manner-Suomen tai Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013. Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on, että toimi on saanut rahoituspäätöksen.

Kilpailusarjat ovat:

1) Nuoret
Alle 30-vuotiaita koskeva toimi, nuorten ehdoilla toimiva tai nuorten toimi, joka edistää nuorten
elämää maaseudulla.

2) Yhteistyö
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mahdollistama tuloksekas toiminta, jonka
pohjana on yhteistyö tai uudenlaiset yhteistyömuodot, jotka antavat eväitä kohti tulevaisuutta.

3) Ympäristö ja ilmasto
Ympäristön ja ilmaston tilaan sekä maaseudun elinvoiman, houkuttelevuuden ja viihtyvyyden
lisäämiseksi (luonnon monimuotoisuus, hoidettu maaseutumaisema, kulttuuriympäristö jne.)
tehdyt toimet.

4) Kulttuuri
Toimi hyödyntää kekseliäästi maaseudun moninaisia voimavaroja: kuvataiteet, musiikki, teatteri,
liikunta, kirjallisuus, kulttuuriperinteet, omien juurien esille nostaminen jne.

5) Elinkeinot ja yrittäjyys
Elinkeinon tai yritystoiminnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi tehty toiminta: työllistävyys,
asiakastarpeiden tyydyttäminen ja kysyntään vastaaminen sekä monistettavissa oleva uusi tapa
toimia.

Kilpailuehdotusten jättäminen

Maaseudun toimijat esittävät hyviä käytäntöjään jättämällä kilpailuehdotuksensa Maaseutu.fi-sivuston tietokantaan, johon pääse etusivulla olevasta kilpailubannerista. Yksittäiset hanketoimijat voivat asettaa hankkeensa itse ehdolle, mutta myös ELY-keskukset ja Leaderryhmät voivat jättää tietokantaan ehdotuksensa alueensa hyvistä käytännöistä.

Tavoitteena on, että ehdotuksia kunkin kilpailusarjan parhaaksi tulee Suomen jokaiselta alueelta. Ehdotuksen jättäminen tapahtuu täyttämällä Maaseutu.fi-sivuston tietokannassa sähköinen lomake 30.4. mennessä. Ehdotukset tallennetaan tietokantaan, eikä täytettyjä lomakkeita siis tarvitse erikseen lähettää postitse tai sähköpostilla. Kilpailun jälkeen hyvien käytäntöjen tietokanta jää sivustolle pysyväksi tietokannaksi.

Alueiden parhaiksi arvioidut hankkeet osallistuvat valtakunnalliseen kilpailuun

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät tekevät alueelliset arvioinnit eli esittävät oman alueensa esityksistä yhden ehdokkaansa kuhunkin kilpailusarjaan. Myös kilpailuehdotusten arvioinnit tehdään tietokannassa. Lopullisen valinnan voittajista tekee maaseutuverkoston ohjausryhmän nimeämä tuomaristo.

ELY-keskuksia ja Leader-ryhmiä pyydetään arvioimaan alueeltaan tulleet kilpailuehdotukset tietokannassa 30.5. mennessä. Leader-ryhmien hallitusten ei edellytetä ottavan kantaa kilpailuehdotuksiin.

Parhaat käytännöt 2014 -työryhmä tekee kesäkuussa valtakunnallisen finalistiarvioinnin, minkä jälkeen kilpailun tuomaristo päättää kilpailusarjojen voittajat.

Kilpailun alueellinen markkinointi

Parhaat käytännöt 2014 -kilpailun onnistumisen varmistamiseksi on tärkeää, että ELY-keskuksissa ja Leader-ryhmissä tehdään kilpailun eteen alueellista markkinointityötä. Näin varmistetaan, että joka puolelta Suomea saadaan mahdollisimman hyvin ehdokkaita.

Kilpailun keskeisenä tavoitteena on suomalaisesta maaseutuyrittäjyydestä ja maaseudun elinvoimaisuutta lisäävistä kehittämistoimista sekä ympäristötoimien vaikutuksista viestiminen sekä niiden levittäminen laajaan alueelliseen tietoisuuteen. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellisilla viestintäyhdyshenkilöillä ja muilla viestijöillä on keskeinen rooli kilpailun alueellisena viestinviejänä. Olennaista on esimerkiksi kilpailun edetessä finalisteiksi edenneistä ehdokkaista tiedottaminen. Alueellisten kilpailuehdotusten parhaimmisto varmasti kiinnostaa paikallista mediaa ja valtakunnallisessa kilpailussa menestyminen tiedotusvälineitä laajemminkin.

Maaseutu fi oranssiKutsumme siis alueelliset viestintäyhdyshenkilöt yhteistyöhön myös finalistihankkeiden viestintätoimiin, esimerkiksi Maaseutugaalaa varten tehtävien esittelyjuttujen ja multivisioesitysten tuotantoon.

Lisätietoja:
* Maaseutu.fi-sivustolta osoitteesta: http://www.maaseutu.fi/parhaatkaytannot2014
* maaseutuverkostoyksikkö /verkostotiedottaja Kirsi Hakoniemi, p. 040 550 5085, kirsi.hakoniemi@maaseutu.fi