Kosteikko- ja perinnebiotooppi-investointeja haettava 30.6. mennessä

Kosteikkojen perustamista ja perinnebiotooppien alkuraivausta koskevat hakemukset on tehtävä 30.6. mennessä.

 

KosteikkoKosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen tarkoitettua ei-tuotannollista investointia tulee hakea ELY-keskuksesta viimeistään 30.6.2015.

Kosteikkojen perustamiseen voi hakea tukea lomakkeella 195 ja perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen lomakkeella 196.

Hakuun liittyvät tarkemmat ohjeet, tukitasot ja hakemukseen sisällytettävät liitteet löytyvät maaseutuviraston verkkosivulta http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ei-tuotannolliset-investoinnit/Sivut/default.aspx.

Lisätietoja:
Etelä-Savon ELY-keskus
Ossi Tuuliainen, p. 0295 024 098, ossi.tuuliainen@ely-keskus.fi
Kaija Siikavirta, p. 0295 024 087, kaija.siikavirta@ely-keskus.fi