Kotiseutukosteikko Life -hanke

Kotiseutukosteikko Life -hankkeen päätavoitteena on luoda pohjaa tulevalle kosteikkoelinympäristöjen kunnostamiseen, hoitoon ja perustamiseen tähtäävälle ohjelmalle, joka toimii paikallisella tasolla maanomistajalähtöisellä ja osallistavalla tavalla. Valtakunnallisessa esittely- ja kehittämishankkeessa luodaan luonnon monimuotoisuutta lisäävä mallikosteikko yhteistyössä paikallisten kanssa jokaiseen maakuntaan, innostetaan ihmisiä kotiseutunsa kosteikkoluonnon hoitoon ja parannetaan sidosryhmien yhteistyötä kosteikkoasioiden parissa.


Kotiseutukosteikko Life -hankkeen päätavoitteena on luoda pohjaa tulevalle Kosteikkokosteikkoelinympäristöjen kunnostamiseen, hoitoon ja perustamiseen tähtäävälle ohjelmalle, joka toimii paikallisella tasolla maanomistajalähtöisellä ja osallistavalla tavalla. Valtakunnallisessa esittely- ja kehittämishankkeessa luodaan luonnon monimuotoisuutta lisäävä mallikosteikko yhteistyössä paikallisten kanssa jokaiseen maakuntaan, innostetaan ihmisiä kotiseutunsa kosteikkoluonnon hoitoon ja parannetaan sidosryhmien yhteistyötä kosteikkoasioiden parissa.

Mahdollisuuksia vesilintujen elinympäristöjen perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon on jokaisessa kylässä. Kosteikot ovat tärkeitä myös vesiensuojelulle koska ne hidastavat veden virtausta, jolloin kiintoaine laskeutuu pohjaan ja ravinteita sitoutuu kasvillisuuteen.

Kotiseutukosteikko-hankkeessa on tarkoitus tukea kosteikkohankkeita, joita maanomistajat ja paikalliset yhdistykset haluavat toteuttaa kosteikkojen luonto-, vesiensuojelu-, maisema- ja ennen kaikkea virkistysarvojen vuoksi.

Return of Rural Wetlands eli Kotiseutukosteikko-hanke toteutetaan 1.9.2010–31.12.2015. Hankkeen kokonausbudjetti on 2 061 310 euroa, jossa EU:n osuus on 1 028 905 €, Suomen riistakeskuksen 682 405 € ja maa- ja metsätalousministeriön osuus 350 000 €.
Tarkemmat faktat hankkeesta ja tietoa kosteikoista löydät nettiosoitteesta: www.kosteikko.fi.


Käy lukemassa Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelija Veli-Matti Pekkarisen blogikirjoitus Maaseutukuriirin blogista.

http://maaseutukuriiri.blogspot.fi/


Yhdistyksien on mahdollista hakea Ei-tuotannollisten investointien tukea vielä kesäkuun loppuun saakka. Tarkempaa tietoa tuesta löytyy Maaseutuviraston sivuilta.

Lietelanta tuottamaan ja kosteikkoja kylille -koulutuspäivässä Rantasalmella 11.4.2013 Pekka Hynninen Rantasalmen Ympäristökasvastusinstituutista, Tapio Luostarinen ja Arto Paukkunen kommentoivat Maaseutukuriirin podcasteissä kosteikoita.

Painokelpoisia kuvia Lietelanta tuottamaan ja kosteikkoja kylille -koulutuspäivästä löydät vastaavasti Maaseutukuriirin kuvapankista.


Lisätiedot:

Veli-Matti Pekkarinen, riistasuunnittelija
Kotiseutukosteikko-Life / Life+ Return of Rural Wetlands
Suomen riistakeskus / Finlands viltcentral / Finnish Wildlife Agency
Heinärinne 4, FI-50180 MIKKELI
+358 (0) 294312403
veli-matti.pekkarinen@riista.fi

Riista.fi-sivusto on uudistunut, käy tutustumassa monipuoliseen sisältöön! www.riista.fi

 EU-Life MMM logo Suomen Riistakeskus Kosteikko.fi -logo