Eteläsavolaiset elintarvikkeet ja ruoka tunnetuksi

Etelä-Savon ruokaviesti -hanke paneutuu ajankohtaiseen aiheeseen lähiruokaan. Hankkeessa ruokaviestinnän keinoin vahvistetaan alueellista ruokaidentiteettiä ja edistetään maakunnan ruoka-alan kehittymistä.


Messuilla keskusteltiinPaikallisen ruoan käytön edellytyksenä on sen tunnettuuden lisääminen. Tähän pyritään Etelä-Savon ruokaviesti -hankkeessa eri keinoin. Yhtenä näkyvänä toimenpiteenä järjestettiin huhtikuun alussa Ruoka-Saimaa -tapahtuma Mikkelin ammattikorkeakoululla. Tapahtuman lähiruokamessuille osallistui 15 paikallista elintarvikeyrittäjää. Yritysten toimintaa tutustui 70 ammattikeittiöiden, kaupan, tukkujen ja kehittäjäorganisaatioiden edustajaa. Lähiruokamessujen yhteydessä järjestettiin ammattikeittiötukkujen toimintaa esitellyt seminaari. Eteläsavolaiset tuotteet kiinnostavat myös valtakunnallisia tukkuja. Tuotteen sesonkiluonteisuus ei ole esteenä tukkujen valikoimaan pääsyyn.

Mistä näkyvyyttä eteläsavolaisille elintarvikkeille?

Kesällä 2017 Mikkelissä järjestettävät asuntomessut tarjoavat eteläsavolaisille yrityksille oivan mahdollisuuden markkinoida omia tuotteita ja osaamista. Messuvieraiden toivotaan viivähtävän Mikkelissä vähän pidempään kuin mitä messuihin tutustumiseen kuluu aikaa. Matkalla halutaan yleensä maistella paikallisia tuotteita, mutta miten matkailija tunnistaa eteläsavolaiset tuotteet.

SaimaaMenu-logo kehiteltiin edellisessä lähiruokahankkeessa. Etelä-Savon ruokaviesti -hankkeessa sen markkinointia on tarkoitus jatkaa eteenpäin. Pohdinnassa onkin, että voisiko SaimaaMenu-logo olla paikallisten tuotteiden symboli Mikkelin Asuntomessut 2017 aikana.

Tietoa koko Etelä-Savon ruokaketjulle

PiirakkaLähiruoka kiinnostaa kuluttajia, mutta välttämättä paikalliset elintarvikkeet eivät päädy kuluttajan lautaselle. Kuluttajille järjestetään ruokaviestintää paikallisten elintarvikkeiden herkullisuudesta ja käytön helppoudesta. Vinkkejä on luvassa myös kiireiselle kotikokille.

Ajankohtaistietoiskuissa välitetään ajankohtaista tietoa elintarvikealan toimijoille. Etelä-Savon laaja-alainen alkutuotanto tarjoaa hyvän pohjan jatkojalostuksen kehittämiselle. Rahoitusinfoissa kerrotaan kehittämistyöhön tarjolla olevista rahoitusmuodoista sekä kehittämisorganisaatioiden asiantuntija-avusta.

Hankkeen toimenpiteissä yhtenä erityiskohderyhmänä ovat nuoret, joille järjestetään ruokainnovaatio-kilpailu. Kilpailulla edistetään eteläsavolaisen ruoan tunnettuutta, innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä.

Etelä-Savon ruokaviesti –hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu ja se kestää vuoden 2017 loppuun. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus rahoittavat hankkeen.

Linkki:
www.ekoneum.com

http://www.mamk.fi/ruokamatkailu


Lisätiedot:
projektipäällikkö Taina Harmoinen, Etelä-Savon ruokaviesti -hanke, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 040 662 5560, Taina.Harmoinen@mamk.fi