Kosteikkoinvestoinnit kasvussa

Viljelijät ja yhdistykset ovat innostuneet kosteikkojen perustamisesta sekä luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien kunnostamisesta. Viime vuonna näihin ei-tuotannollisiin investointeihin haettiin tukea yli odotusten: ELY-keskuksiin jätettiin 242 hakemusta ei-tuotannollisten investointien tuesta. Vuosina 2007–2013 ei-tuotannollisia investointitukia sai yhteensä 295 hanketta, joten siihen verrattuna viime vuoden tuotti ennätysmäärän hakemuksia.


Maaseutuvirasto tiedote 26.4.2016

Kolmen miljoonan euron investoinnit

KosteikkoKosteikkoinvestointeja haettiin runsaasti Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla kosteikkohakemuksia oli melko vähän, mutta ne olivat huomattavan suuria.

Luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien alkuraivauksen ja aitaamisen investointia haettiin selvästi eniten Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa. Molemmilla alueilla hakemuksia saatiin yli kolmekymmentä.

ELY-keskukset tekevät parhaillaan päätöksiä rahoitettavista hankkeista. ELY-keskukset pisteyttävät saadut hakemukset valintakriteerien perusteella ja eniten pisteitä saaneet saavat rahoituksen. Yhteensä viime vuoden hakukierrokselle on rahaa jaettavissa noin 3 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin puolta koko ohjelmakaudelle varatusta ei-tuotannollisten investointien rahoituksesta. Ei-tuotannolliset investoinnit rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Tämän vuoden haku käynnissä

Ei-tuotannollisten investointien tuki on tukimuoto, jolla voidaan perustaa kosteikko tai kunnostaa luonnonlaidun tai perinnebiotooppi. Tuen ehtona on, että investointikohteesta tehdään perustamisen jälkeen viisivuotinen ympäristösopimus.

Tämän vuoden ei-tuotannollisten investointien haku on käynnissä ja päättyy 15.6.2016. Ei-tuotannollisen investoinnin tukea voi hakea lomakkeella 195 (kosteikot) tai 196 (luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit) ELY-keskuksesta. Lomakkeet ovat saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Lisätietoa mavi.fi:ssä: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ei-tuotannolliset-investoinnit/Sivut/default.aspx

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Riikka Klemola
0295 31 2430
riikka.klemola@mavi.fi

sekä Etelä-Savon ELY-keskuksesta:

Rahoitusasiantuntija Kaija Siikavirta
029 502 4087
kaija.siikavirta@ely-keskus.fi

Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen
029 502 4098
ossi.tuuliainen@ely-keskus.fi