Mikkelin Kyläverkot-hanke

Mielekkäämpää asumista maaseudulle ja nopeampia laajakaista yhteyksiä Mikkelin Kyläverkot-hankkeella.

 Mikkelin Kyläverkot info

ELY keskus on ollut vahvasti tukemassa Mikkelin Kyläverkkohanketta jonka tarkoitus on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjoamiseen soveltuvan viestintäverkon rakentaminen hankealueelle sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Se takaa mielekkäämpää asumista maaseudulla. Verkot mahdollistavat kuntalaisena toimimisen, kotona on pystyttävä tekemään töitä, kiteyttää Pekka Mettälä, toimitusjohtaja MPY

Mikkelin Kyläverkkohanke kohdistuu Ristiinan, Otavan, Anttolan, Haukivuoren ja Suomenniemen taajamiin. Rakennettavan runkoverkon pituus on 31,7 km.

Hankkeen kokonaishinta tulee olemaan 1 151 tuhatta euroa ja sen rahoitus koostuu osuuksista ELY 49 %, MPY 30 % sekä Kaupunki 21 %. ELY-keskuksen osuutta hankkeessa rahoitetaan mm. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanke tehdään yhteistyönä Järvi-Suomen energian kanssa ja heidän maakaapeloinnin kaivuuaikataulujen mukaisesti, josta johtuen saadaan säästöjä kun ei tarvitse kaivaa kahteen kertaan. Hankkeen on tarkoitus valmistua 2018 loppuun mennessä. Sopimuksen allekirjoitushetki

Kyläverkkohankkeita on haettu v. 2015 käyntiin lähteneellä ohjelmakaudella n. 40 kpl koko maassa ja Etelä-Savossa on tehty rahoituspäätökset myös Joroisten ja Rantasalmen keskustaajamia koskevista kyläverkkohankkeista. Lisäksi hakemuskäsittelyssä on yksi kyläverkkohanke, kommentoi johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen ELY-keskuksesta.

Lisää aiheesta Mikkelin sivuilla