Rajupusu Leader 20v

Vuosi 2016 on Leader -toiminnan 20-vuotis juhlavuosi ja samoin juhlii myös Rajupusu Leader ry 20 -vuotistaivaltaan. Juhlia vietettiin avoimin ovin Hildurissa 16.12.2016.

 

                          Juvan lukioteatteri

                           Juvan lukioteatteri esiintyi avoimien ovien päivässä

Rajupusu Leader on aloittanut toimintansa loppuvuodesta 1996. Rajupusu Leaderin toiminta-alueena oli tuolloin viisi kuntaa Juva, Puumala, Sulkava, Rantasalmi ja Joroinen. Toimintaperiaatteena oli jo tuolloin yrittämisen ja kylähankkeiden aktivoiminen ja tukeminen.

Rajupusu Leaderissä on 20 vuoden aikana ollut 6 toiminnanjohtajaa ja jokaisen aikana toiminta on hieman muuttunut ja tarkentunut. Toiminnanjohtajina ovat aiemmin toimineet Ritva Partanen, Sirkku Laurila, Anssi Gynther, Ilpo Lehtinen, Pia Jääskeläinen ja tällä hetkellä toiminnanjohtajana on Anne Vänttinen.

Ilpo Lehtinen oli Rajupusun toiminnanjohtajana yhden ohjelmakauden vuosina 2007 - 2014.
Tuolloin Rajupusu Leaderin toiminta oli erittäin aktiivista, asema oli jo vakiintunut ja toiminta oli tunnettua. Ilpo Lehtisen aikana Rajupusu Leaderin toimintaan tuli mukaan Yritys Suomi – toiminta, Kalatalous –leader sekä paljon omia kehittämishankkeita. Tuolloin parhaimmillaan Rajupusu Leader työllisti 9 henkilöä.

Osa tuona aikana hankerahoituksista yrityksistä ja yhdistyksistä ovat edelleen toiminnassa ja voivat hyvin, mutta osa on jo lopettanut syystä tai toisesta. Ilpo Lehtinen ja Anne Vänttinen

Ilpo Lehtisen haastattelun kuulet kokonaisuudessaan tästä (4’38).   

Tuorein toiminnanjohtaja valittiin marraskuussa. Uutena toiminnanjohtajana aloitti Anne Vänttinen Joroisista. 20-vuotis juhlahumun keskellä Anne pääsi heti tustumaan Rajupusu Leaderin historiaan avoimien ovien päiviä suunnitellessa. Ensimmäiset huomiot ovat se, että alkuaika on ollut erittäin aktiivista ja hankkeiden määrä on ollut todella suuri verrattuna tähän päivään. Myös rahoitetut hankkeet ovat aikojen kuluessa muuttaneet muotoaan sitä mukaan, mikä milloinkin on ollut aktiivisempaa. Samana on onneksi pysynyt maaseudun asukkaiden into kehittää omaa asuinympäristöään.

Tulevina vuosina Rajupusu Leader haluaa kehittää toimintaansa erityisesti yritysten suuntaan aktivoimalla ja kehittämällä sekä mahdolliseen vientiin ja kansainvälisyyteen.

Kuuntele Anne Vänttisen haastattelu kokonaisuudessaan tästä (3’21)

Rajupusu Leader juhli 20-vuotis taivaltaan avoimin ovin toimipaikassaan Hildurissa. Paikalla kävi paljon yhteistyökumppaneita, tukijoita sekä kunnan henkilöstöä. Juhlassa nuorisoa ja nuoria hanketoimijoita edusti Juvan lukioteatteri, joka soitti ja lauloi tilaisuudessa joululauluja. Ilpo Lehtinen kertoi Rajupusu Leaderin vaiheista ja Anne Vänttinen ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kaija Siikavirta toi tilaisuuteen ELY-keskuksen tervehdyksen.Tilaiduudessa päästiin tutustumaan myös koko toiminnan historiikkiin.

Maaseutukuriiri onnittelee 20-vuotiasta Rajupusu Leaderia!