Pohjoismainen kosteikkopäivä muistuttaa lähikosteikkojen suojelun merkityksestä

Maailman kosteikkopäivä (World Wetlands Day) muistuttaa lähikosteikkojen suojelun merkityksestä.


Tiedote 27.8.2013, Suomen riistakeskus

Pohjoismaissa kosteikkopäivää vietetään maanantaina 2.9.2013. Suomen riistakeskuksen KosteikkoKotiseutukosteikko Life -hanke kannustaa maanomistajia ympäri Suomen perustamaan ja kunnostamaan kosteikkoja. Kosteikon perustamisella on konkreettista vaikutusta lähiluonnolle, sillä kosteikot vähentävät maatalouden ravinteiden virtaamista järviin, suojaavat tulvilta, tuovat elinympäristöjä vesilinnuille ja muutenkin lisäävät lähiluonnon monimuotoisuutta.

Riistakeskuksen hankkeessa on perustettu tai kunnostettu valmiiksi eri puolille Suomea yhteensä 33 esimerkkikohdetta yhteispinta-alaltaan yli 200 hehtaaria. Kosteikkopäivän kunniaksi osaan näistä voi tutusta riistakeskuksen oppaan kanssa 2.9.2013. Päivän tarkoituksena on tutustuttaa ihmisiä oman alueensa kosteikkoluontoon, kertoa heille kosteikkojen merkityksestä ja ainutlaatuisuudesta sekä opastaa kosteikon rakentamistapoihin esimerkkikosteikon äärellä.

Kosteikot on luokiteltu maailman uhanalaisimmaksi ekosysteemiksi. Suomella on merkittävä kansainvälinen rooli kosteikkoluonnon suojelussa, koska merkittävä osa Euroopan vesilinnuista pesii maassamme. Monimuotoisessa kosteikkoluonnossa viihtyy myös valtava määrä muuta lajistoa. Lisäksi palautetut kosteikkoelinympäristöt parantavat pintavesien laatua, tasoittavat tulvavirtaamia ja ovat merkittäviä virkistyskäyttökohteita.

Kosteikko.fi -logoLisätietoja:
Kosteikot, joilla on opas maastossa 2.9.2013, on listattu osoitteessa www.kosteikko.fi.
Projektipäällikkö Juha Siekkinen, Suomen riistakeskus, p. 029 431 2404, juha.siekkinen@riista.fi