Etelä-Savon MAATILA ICT-hanke

Etelä-Savon Maatila ICT-hanke on käynnistynyt. Hankkeen tavoitteena on edistää ja monipuolistaa Etelä-Savossa toimivien maaseutuyritysten sähköistä asiointia. Erityisenä tavoitteena on lisätä hankkeen aikana sähköisten tukihakemusten täyttöastetta vähintään 50 %:iin.

Maatila ICT-hanke
Hanke on koulutushanke, jossa ICT-koulutustarjonta suunnitellaan ja markkinoidaan yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa. Hankkeen kohderyhmät ovat maaseutuyrittäjät sekä maakunnan
tukihenkilöt. Hyödynsaajia ovat sähköisen asioinnin palveluiden tuottajat ja kehittäjät,
palvelunrakentajat ja –tuottajat.


Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi järjestetään tarvelähtöistä henkilökohtaistettua ICTkoulutusta yhteensä noin 1200 tuntia. Koulutus aloitetaan maaliskuun aikana. Koulutukset
toteuttaa Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto eri puolilla
maakuntaa. Tulostavoitteena on 600 henkilön osallistuminen vähintään 20 tuntia hankkeen
tarjoamiin koulutuksiin, joihin sisältyy myös yksilöllinen tilakohtainen tuki.


Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan ICT-tukiverkostolle toimintamalli ja
toteutetaan heille räätälöity koulutus. Tulostavoitteena on muodostaa maakunnan alueelle 15-20
tukihenkilön verkosto.


Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ja Maaseutuvirasto.

Hankkeen kustannusarvio on 618 005 €.

Hanketta hallinnoi Etelä-Savon Koulutus Oy. Toteutuksesta vastaavat Etelä-Savon ammattiopisto
ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto.


Lisätietoja:
Kai Möller - projektipäällikkö, puh. 050 389 2456
Jorma Flinkman - projektikoordinaattori, puh. 044 711 5486
Hannu Matikainen - projektikoordinaattori, puh. 050 310 6015