Ideoita oman kylän kosteikkoalueiden kunnostukseen!

Kotiseutukosteikko Life+ -hanke edistää kosteikkojen ja vesilintujen elinympäristöjen perustamista, kunnostamista ja hoitoa maa- ja metsätalousalueilla.

 

KosteikkoKotiseutukosteikko Life+ -hanke on toiminut kaksi ja puoli vuotta, jona aikana se on perustanut maahamme kolmisenkymmentä kosteikkoa. Kohteiden pinta-ala on jo lähes 200 hehtaaria. Seuraavan kahden vuoden aikana on tarkoitus ahkeroida yksityisten maanomistajien ja yhteisöjen kanssa yhteistyössä lisäksi vielä noin parinkymmenen mallikohteen verkosto.

Hankkeen toivotaan virittävän intoa tulevaisuudessa myös omatoimiseen tekemiseen: maanomistajien ja esimerkiksi metsästysseurojen toivotaan tutustuvan maakunnallisiin malleihin ja tekevän omat kosteikkoratkaisunsa. Maastossa oleviin infotauluihin ja hankkeen kotisivuille on kerätty kunkin kosteikkomallin perustiedot. Hankkeen kotisivuilla on runsaasti ohjeita ja tietoa oman kosteikon suunnittelijoille ja sopivia kohteita etsiville.

Suomen Riistakeskuksen luotsaama viisivuotinen Kotiseutukosteikko–hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun. Riistakeskuksen aluetoimistojen, Kotiseutukosteikko–hankkeen riistasuunnittelijoiden sekä alueellisten sidosryhmien yhteistyötä on syvennetty muun muassa yhteisillä kosteikkokierroksilla. Seuraava kosteikkokierros järjestetään 11.10. Pohjois-Savossa, ja sinne ovat tervetulleita kaikki ajankohtaisesta luonnonhoitotoiminnasta kiinnostuneet (yhteyshenkilö Life+-hankkeen riistasuunnittelija Veli-Matti Pekkarinen).

Kunnilla, kaupungeilla ja rekisteröityneillä yhdistyksillä on mahdollisuus pyytää Pekkariselta koulutusapua oman kohteen tiimoilta. Riistasuunnittelija näkee esimerkilliseksi toimintamuodoksi esimerkiksi osakaskunnan tai kyläseuran tilaisuuden, jossa keskusteltaisiin pintavesien ja monilajisuuden hoitamisesta. Nykyaikaisilla karttaohjelmilla voidaan kartoittaa tilaisuuden aikana potentiaalisia kohteita ja sopia tarvittaessa riistasuunnittelijan maastokäynnistä. Syksy on lehdenlähdön jälkeen mainiota kosteikkosuunnitteluaikaa. Talvella voi valmistella talkoita oman kohteensa tekemiseksi.

Hyvin toimiva esimerkkiä yhteistoiminnasta on Pien-Saimaan kunnostushanke. Pien-Saimaa on Suur-Saimaan läntinen osa, jota ovat kuristaneet itäreunalle tehdyt pengertiet, teollisuuden suuri kuormitus, energiaturpeen nosto, maatalouden ravinnekuorma sekä metsätalouden ojitukset. Alueella on ilmennyt sinileväkukintaa haittojen seurauksena. Pien-Saimaaseen rajoittuvat Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lappeenrannan kunnat ovat alkaneet rajoittaa kuormitusta ja parantaa sisäveden tilaa. Kunnilla on ollut budjetissaan määrärahaa maanomistajille kosteikkojen omaehtoista perustamista varten.

Alueella toimii myös Pien-Saimaan Suojeluyhdistyksen kosteikkoasiamies. Yhdistys käynnisti kaksivuotisen Leader–hankkeen kosteikkojen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi Pien-Saimaaseen laskevien uomien varsille. Alueelle on lisäksi nousemassa Tankan Kotiseutukosteikko –hankkeen mallikohde. Tulevaisuudessa Pien-Saimaan ympäriltä löytyy lukuisia tutustumisen arvoisia luonnonhoitokohteita. Ranta-asukkaiden koulutus ja yleisen valistuksen ansiosta arvokas pintavesi alkaa palauttaa entistä loistoaan.

Veli-Matti PekkarinenLöytyisikö Etelä-Savosta yhteistyötä vastaavan vesiensuojeluponnistuksen toteuttamiseksi? Puruvedellä asia on jo lähtenyt liikkeelle ja yhteistoiminta rakentuu edelleen. Muutkin vedet tarvitsisivat ansaitsemaansa huomiota ja yhteistyötä niiden kunnon parantamiseksi. Suomen Riistakeskus ja Kotiseutukosteikko–hanke ovat apuna yhteistyön kehittämiseksi.

Lisätiedot:
Veli-Matti Pekkarinen, riistasuunnittelija, Kotiseutukosteikko Life+ -hanke, 029 431 2403, veli-matti.pekkarinen@riista.fi
www.kosteikko.fi

Kosteikko.fi -logo
Etelä-Savon Life+ -kosteikkokierroksen (6.9.2013) painokelpoisia kuvia voi ladata Maaseutukuriirin kuvapankissa:
http://www.maaseutukuriiri.fi/kuvapankki?folder=37

Veli-Matti Pekkarisen ja Kaija Siikavirran haastattelu Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Etelä-Savon Life+ -kosteikkokierros (6.9.2013) viidessä minuutissa:
http://youtu.be/RKr1o_s6LLY